niedziela, 4 listopada 2012

5 naturalnych emocji i ich tłumienie

"W obrębie emocji można wyróżnić pięć dalszych stopni. Sanowią one pięć naturalnych uczuć: smutku, złości, zawiści, strachu oraz miłości.
A tych pięć uczuć można sprowadzić do dwóch: miłości i strachu.

Smutek jest naturalny. To ta cząstka w tobie, która pozwala ci rozstać się z czymś, z czym nie chcesz się rozstać; wyrazić, wyrzucić z siebie żal, jaki rodzi się w tobie od wpływe doznanej straty. Może to być utrata ukochanej osoby albo zwykłe zgubienie okularów.
Kiedy wolno ci wrazić smutek, pozbywasz się go.
Nieustannie tłumiony smutek przeradza się w przewlekłą depresję, uczucie bardzo nienaturalne.
Pod wpływem przewlekłej depresji zabijano. Wybuchały wojny, ginęły narody.

Złość jest naturalna. To narzędzie, dzięki któremu potrafisz odmówić. Nie musi być obraźliwa ani służyć krzywdzeniu innych.
Złość bez przerwy tłumiona przeradza się we wściekłość uczucie bardzo nienaturalne.
Z wściekłości zabijano. Wybuchały wojny, ginęły narody.

Zawiść jest naturalna. To ona srawia, że pięciolatek chce dorównać starszej siostrze i dosięgnąć tej klamki- albo pojechać na tym rowerze. Zawiść skłania się do podjęcia jeszcze jednej próby, wytężenia całych swoich sił, aż ci się powiedzie. Zdrowo jest czuć zawiść. Kiedy dzieciom wolno wyrażać zawiść, nabierają do niej właściwego podejscia i dlatego w dorosłym życiu szybko ją przezwyciężają.
Dzieci, ktorym daje się odczuć, że nieładnie jest być zawsitnym- że nie powinno się jej okazywać ani nawet odczuwać - nie będą umiały uporać się z zawiścią jako dorośli.

Tłumiona zawiść rzeradza się w zazdrość, uczucie bardzo nienaturalne.
Z zazdrości zabijano. Wybuchały wojny, ginęły narody.

Strach jest natualny. Wszystkie dzieci przychodzą na świat bojąc się tylko dwóch rzeczy: spadania i hałasu. Pozostałe lęki są reakcjami nabytymi, wyuczonmi od wpływem otoczenia, przekazanymi przez rodziców. Celem naturalnego strachu jest zaszczepienie osrożności. Ostrożność pozwala utrzymać się przy życiu. Wyrasta z miłości. Miłości Jaźni.
Nieustannie tłumiony lęk przeradza się w panikę, uczucie bardzo nienaturalne.
W panice  zabijano. Wybuchały wojny, ginęły narody.

Miłość jes naturalna. Kiedy dziecku pozwala się ją swobodnie wyrażać i przyjmować bez wstydu, zahamowań, ograniczeń, niczego więcej nie potrzeba. Albowiem radość obdarowywania i chłonięcia miłości całkowicie wystarcza. Lecz miłość obdarowywana warunkami, wypaczana nakazami, kontrolowana, manipulowana, chowana, staje się wynaturzona.
Miłość duszna w sobie przeradza się w zaborczość.
Wskutek zaborczości zabijano. wybuchały wojny, ginęły narody.


I w ten oto sposób naturalne uczucia. tłumione, wynaturzają się i wywołują reakcje zaburzone. A naturalne uczucia dusi w sobie większość ludzi. Lecz one są waszymi sprzymierzeńcami. To wasze dary. Boskie narzędzia, za pomocą których wykuwacie swoje doswiadczenie.
Otrzymujecie je przy narodzinach. Mają za zadanie pomóc wam przejść przez życie.

Dlaczego większość ludzi tłumi w sobie te uczucia?

Tak ich nauczono.

Kto im to wpoił?

Rodzice. Wychowawcy.

A dlaczego? Po co mieliby to robić?

Bo tak ich nauczyli rodzice a tych z kolei ich rodzice."

                                           Neal Donald Walsh "Rozmowy z Bogiem tom III"